Polskie Normy

Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne
Normy mają duże zaufanie producentów i konsumentów.
Każdy może zgłosić propozycję nowej normy.
More Website Templates @ TemplateMonster.com - February 13, 2012!

Certyfikat PN- plus dla przedsiębiorcy

Normalizacja wszystkich dziedzin gospodarki postępuje coraz bardziej. Zwiększa to zaufanie konsumentów do produktów, a także ułatwia pracę producentom. Jeśli wyrób posiada certyfikat normy, występuje domniemanie jego zgodności z nowoczesnymi założeniami produkcji dla danego sektora gospodarki. Dotyczy to nie tylko samego produktu, ale również procesu jego produkcji. Każdy proces produkcji może tak samo zostać objęty certyfikacją, aby spełniać standardy europejskie.

Spełnianie wymogów Polskich Norm jest nieobligatoryjne, jednak jest to duża pomoc przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek, a szczególnie rynki europejskie. Polskie normy mają duże zaufanie społeczne, gdyż za ich ustanawianiem stoją specjaliści, a powstają przez wzajemne porozumienie zainteresowanych stron.

Za prace nad Polskimi Normami odpowiedzialny jest Polski Komitet Normalizacyjny. Jednak certyfikacją zajmują się firmy, które od tego organu otrzymały akredytację. Takie ośrodki posiadają spis wymogów, których spełnienie daje możliwość ubiegania się o certyfikat dla produktu lub systemu zarządzania produkcją. Zwykle oferują także pomoc we wdrażaniu norm, a także szkolenia dla pracowników, które maja przygotować firmę do nowych standardów działania.

Zobacz też:
Etykiety